Samenwerken aan de Friese ambitie

Energieneutraal in 2050

Meer informatie

Energiestrategie


In Fryslân stellen we een Friese energiestrategie op. We moeten grote stappen zetten om van de fossiele brandstoffen af te komen en in 2050 energieneutraal te worden. Hierover maken we afspraken in de Friese energiestrategie. Op 10 oktober 2017 moet deze strategie er liggen. Fryslân is hiermee pilotregio van de regionale energie strategieën.

Waarom?
Ons klimaat verandert met als gevolg zeespiegelstijging, overstromingen en schade aan ecosystemen. Daarnaast moeten we af van fossiele brandstoffen: er rest ons nu nog een gasvoorraad voor maximaal dertig jaar. We hebben dus geen keuze. Het is hoog tijd om te denken in termen van zonnepanelen, warmtepompen, geothermie, windenergie, waterstof en andere innovaties. Meer weten over de urgentie van de energietransitie? Lees het interview met drie Friese wethouders.

Wat is het?
De energiestrategie gaat zowel over de korte, de middellange als de lange termijn. Onderdeel van de strategie zijn deals tussen organisaties, projecten en plannen voor de komende jaren, procesafspraken en een visie tot 2050. Het komen tot de Friese Energiestrategie is een open proces, waarbij alle partijen mogen aansluiten.

Wie doen er mee?
De Friese gemeenten, Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Alliander, Omrin, Friese Milieufederatie, Dijkstra Draisma en Us Kooperasje en Elkien staan samen voor de ambitie om Fryslân in 2050 energieneutraal te krijgen. Inmiddels zijn er veel meer bedrijven, organisaties en initiatieven aangesloten. Zij staan samen voor de Friese Energiestrategie. We geloven erin dat we Fryslân energieneutraal kunnen maken als iedereen meewerkt. Maar er moet nog veel gebeuren! Wilt u meedoen of meedenken? Laat het ons weten!


Laatste nieuws

  Deel dit: