Nieuws

Hoge opkomst en betrokkenheid bij Alliantiefabriek Zuidwest Fryslân


Met bijna vijftig deelnemers was de Alliantiefabriek van Zuidwest Fryslân een groot succes. Niet alleen door de hoge opkomst, maar ook vanwege de aanwezige kennis, hoge betrokkenheid en gesloten allianties.

De bijeenkomst, voorgezeten door Meije Gildemacher, begon met een terugkoppeling van Berenschot over de resultaten van de Regio-Ateliers. Centraal stond hoe de steden, dorpen en de landbouw een bijdrage kunnen leveren aan de Friese energietransitie. De terugkoppeling werd gevolgd door een update over de Friese Energiestrategie, waarvan de bouwstenen op 10 oktober worden gepresenteerd in het WTC in Leeuwarden.


Hoewel de presentaties al genoeg stof tot gesprek opleverde, gebeurde het echte werk in de Alliantiefabriek. Veel van de deelnemers zijn al actief bezig met de energietransitie, waarvan een aantal een kleine pitch hadden voorbereid. Via een interactieve werkvorm kregen alle aanwezigen vervolgens de kans om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Zo ontstonden allianties waarin partijen elkaar gaan helpen bij projecten die een energieneutraal Fryslân helpen te realiseren. Dit alles vanuit het gedachtengoed dat een energieneutraal Fryslân alleen mogelijk is als iedereen een bijdrage levert.

 

 Terug naar overzicht

29 september 2017

Deel dit: