Nieuws

Bekijk de Friese Energiestrategie


Vandaag presenteerde regiegroep-voorzitter Pieter Winsemius de Friese Energiestrategie.

In een goed bezochte bijeenkomst (ruim 150 mensen) hoorden bestuurders, ondernemers, belangengroepen, lokale initiatieven en andere geinteresseerden de inhoud van de strategie. De Friese Energiestrategie laat zien hoe Fryslân in 2050 energieneutraal kan worden. De bouwstenen in de strategie geven een eerste antwoord op de vraag wat ons te doen staat. De volgende stap is een antwoord op de vraag hoe we dat gaan doen. Daarop ligt de komende periode de focus. Zoals gedeputeerde Schrier het verwoordde: "Het is een enorme opgave en uitdaging: a hell of a job waar letterlijk iedereen mee te maken krijgt. De uitvoering van de Friese Energiestrategie gaat iedereen raken!" 

Download hieronder de Friese Energiestrategie

 Terug naar overzicht

10 oktober 2017

Deel dit: