Nieuws

Friese instellingen kiezen voor groene energie uit Fryslân


Friese overheidsinstellingen, waaronder de Provincie Fryslân en 23 gemeenten, kiezen vanaf 2017 voor duurzame energie uit de eigen regio. Zij kopen dit collectief in via de Stichting Openbare Verlichting Fryslân (SOVF).

Fryslân is één van de eerste provincies in Nederland die voor regionaal  duurzaam opgewekte energie kiest en is daarmee koploper in de circulaire economie. Arie Aalberts, voorzitter van de Raad van Bestuur SOVF: ‘Wij streven naar verdere verduurzaming bij het inkopen van energie voor onze deelnemers. Hierin slagen we steeds beter. Doordat we met meerdere partijen zijn, legt onze stem ook gewicht in de schaal. Tot 2017 werd de ingekochte stroom vergroend via buitenlandse ‘Garanties van oorsprong’ uit Noorse waterkracht of zoals in 2016 uit een Deens Windpark. Nu komt er groene stroom en groen gas uit ons eigen afval. Dichter bij huis kun je het niet halen.’ 

Friese biomassa

Deze regionaal opgewekte groene stroom wordt grotendeels geproduceerd door Omrin uit biomassa van  Fries huishoudelijk restafval dat na diverse scheidingsprocessen niet meer tot grondstof kan worden gerecycled. Zo brandt onze Friese straatverlichting nu op afval… 

Duurzame stroomproductie

De roep om duurzame energie wordt steeds groter om opwarming en uitputting van de aarde tegen te gaan. Groene energie wordt opgewekt met behulp van schone, onuitputtelijke bronnen. Bronnen als wind, zonlicht, warmte uit de aarde of biomassa. Omrin levert aan SOVF-deelnemers, dankzij de duurzame stroomproductie in Harlingen, de regionale ´Garanties van oorsprong´.  De ReststoffenEnergieCentrale in Harlingen zorgt voor ruim 25% van de totale Friese duurzame energieproductie.  

GvO's en presentatie Friese Energiestrategie

Morgen is de presentatie van de Friese Energiestrategie. Tijdens deze bijeenkomst worden de (100%) certificaten Garanties van Oorsprong (GvO’s) voor groene stroom en groen gas van Omrin symbolisch overhandigd aan de provincie Fryslân en de gemeenten Leeuwarden, Vlieland en Littenseradiel. Zij zijn enkele van de energiepartijen van Stichting Openbare Verlichting Friesland die samen hebben gekozen voor het verduurzamen van de energie uit regionale groene energie, geproduceerd door Omrin in Harlingen (groene stroom) en Heerenveen (groen gas).

 Terug naar overzicht

09 oktober 2017

Deel dit: