Werkwijze

Onze visie tot 2050


De Friese energiestrategie gaat zowel over de korte, de middellange als de lange termijn. Deals, projecten en plannen voor de komende jaren en de komende decennia gecombineerd met een visie tot 2050.

De strategie wordt samengesteld met inhoud vanuit:

  • Vijf regionale toekomstperspectieven op de energietransitie vanuit de Streekwurk-regio’s.
     Vanaf januari 2017
  • Ruimtelijke omgevingslabs over energie in de Friese regio’s, waar we met experts, betrokkenen, burgers en partijen kijken welke ruimtelijke mogelijkheden we in kunnen zetten om energieneutraal te worden. ⇒ Vanaf maart 2017
  • Versnellingstafels - platforms waar experts kennis delen over een bepaald thema. Bijvoorbeeld geothermie, woningbouw of landbouw van de toekomst.  Vanaf mei 2017
  • Presentatie Friese Energiestrategie  10 oktober 2017.
  • De alliantiefabriek waar bedrijven, organisaties en overheden concrete deals sluiten die bijdragen aan energieneutraliteit. ⇒ start op 10 oktober, krijgt later vervolg.

 


Resultaat

In oktober 2017 presenteren de initiatiefnemers de Friese energiestrategie.

Bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden hebben dan afgesproken op welke wijze zij met elkaar aan een energieneutraal Friesland willen bouwen. Concrete projecten worden opgepakt, samenwerking gezocht en obstakels besproken en uit de weg geruimd.

Bekijk de infographic om te zien hoe het proces van de energiestrategie eruitziet.

Deel dit: